Xin chào, bạn! [ Đăng ký | Đăng nhập

Giới thiệu chúng tôi

Nhằm mục đích chuẩn hoá và chuyên nghiệp hoá hoạt động của Ban Quản trị Diễn đàn 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧

𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧 thông báo!

Về phạm vi trách nhiệm và phạm vi loại trừ trách nhiệm của Ban Quản trị Diễn đàn 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧 như sau:

 1. Quyết định các vấn đề liên quan đến hình thức, nội dung và kỹ thuật của website 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧;
 2. Điều hành các hoạt động online của Diễn đàn 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧;
 3. Hoạch định chiến lược, phương hướng, kế hoạch phát triển của Diễn đàn 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧;
 4. Đại diện 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧 trong các hoạt động đối ngoại;
 5. Tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh điều hành các hoạt động của Diễn đàn 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧;
 6. Quyết định cuối cùng về vấn đề khen thưởng, kỷ luật của thành viên Diễn đàn;
 7. Ban Quản trị Diễn đàn 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧 được loại trừ khỏi các trách nhiệm:
 8. Mọi hoạt động diễn ra bên ngoài diễn đàn và không do ban quản trị, đại diện là người điều hành chính đứng ra tổ chức;
 9. Mọi hậu quả trực tiếp và gián tiếp phát sinh từ các mối quan hệ của cá nhân các thành viên Diễn đàn hình thành từ các hoạt động của Diễn đàn;
 10. Mọi hậu quả từ việc giao dịch thành công hoặc bất thành của các thành viên Diễn đàn;
 11. Mọi hành vi vi phạm Nội qui Diễn đàn 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧, trái pháp luật, trái đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của các thành viên khi tham gia các sinh hoạt của Diễn đàn;
 12. Diễn đàn 𝗩𝗜𝗘𝗧𝗣𝗘𝗧 bị ngưng hoạt động do thiên tai, địch hoạ, bị phá hoại, do lỗi của bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc do quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
Contact Me on Zalo